Ο ειδικός παθολόγος Δημήτριος Τζήμας διατηρεί το ιατρείο του στην τοποθεσία Πεύκα.
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 17:00 - 21-00
12:00-14:00
Σάββατο, Κυριακή Κλειστά
Τηλ. Επικοινωνίας

Ιατρικά νέα

    Sorry, no posts matched your criteria.

Τηλ. Επικοινωνίας
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 17:00 - 21-00
Πέμπτη 12:00-14:00

Συνεργασία με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων

Η παθολογία είναι ιατρική ειδικότητα η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης νοσημάτων, τόσο στην πρωτοβάθμια, όσο και στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια νοσοκομειακή περίθαλψη. Όταν κάποιος ενήλικος ταλαιπωρείται από κάποιο σύμπτωμα, απευθύνεται συνήθως σε ιατρό ειδικευμένο στην παθολογία, ώστε να λάβει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Γι αυτό και ένας ιατρός – παθολόγος έχει την κατάλληλη γνώση, εξειδίκευση και εμπειρία, ώστε να μπορεί να διαγνώσει μια πληθώρα νοσημάτων που αφορούν σχεδόν το σύνολο των οργάνων του ανθρώπινου σώματος και να κατευθύνει τον ασθενή σε εξειδικευμένο ιατρό, εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητο. Επιπλέον, ένας ιατρός – παθολόγος είναι ο συνηθέστερος ιατρός των ατόμων της τρίτης ηλικίας, όπου με την επίδραση του γήρατος εμφανίζονται οι περισσότερες παθήσεις.

Η συνεργασία περισσότερων του ενός ειδικευμένων ιατρών έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα για τον ασθενή, καθώς οι συνδυαστικές γνώσεις και η επαγγελματική εμπειρία των συνεργαζόμενων ιατρών έχει ως αποτέλεσμα αποτελεσματικότερη εκτίμηση αποτελεσμάτων και ένα πιο ολοκληρωμένο πλάνο θεραπευτικής αγωγής, ιδιαίτερα όταν εμφανίζονται ιατρικά προβλήματα όπως:

  • Σπάνια νόσος.
  • Συνύπαρξη παραπάνω από μιας παθήσεων.
  • Ανάγκη για διεξαγωγή χειρουργικής επέμβασης ως μέρος θεραπευτικής αγωγής.
  • Χρόνια προβλήματα τα οποία ακολουθούν σύνοδες παθήσεις.

Για τους παραπάνω λόγους, ο ιατρός κ.Τζήμας συνεργάζεται, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρούς όλων των ειδικοτήτων με στόχο την ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας. Ανάλογα με την πάθηση ή τις παθήσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ασθενή, ο ιατρός μπορεί να συνεργαστεί με μια πληθώρα ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, όπως καρδιολόγο, πνευμονολόγο, νεφρολόγο, γαστρεντερολόγο, ειδικό διαβητολόγο, αγγειολόγο ή αιματολόγο για παθήσεις της πήξης του αίματος, ογκολόγο ή χειρούργο για την αντιμετώπιση του καρκίνου, ενδοκρινολόγο, κ.ά.

Σε κάθε περίπτωση ο ιατρός προτείνει ειδικευμένους ιατρούς με τους οποίους συνεργάζεται επί σειρά ετών και διακρίνονται από επαγγελματισμό, γνώσεις, επιστημονική επάρκεια, ορθή κρίση και έχουν μακρόχρονη  εμπειρία στο αντικείμενο τους, ενώ διακρίνονται για την ευγένεια, τη συνέπεια και την άριστη συνεργασία τους με άλλο ιατρικό προσωπικό και ασθενείς.