Ο ειδικός παθολόγος Δημήτριος Τζήμας διατηρεί το ιατρείο του στην τοποθεσία Πεύκα.
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 17:00 - 21-00
12:00-14:00
Σάββατο, Κυριακή Κλειστά
Τηλ. Επικοινωνίας

Ιατρικά νέα

    Sorry, no posts matched your criteria.

Τηλ. Επικοινωνίας
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 17:00 - 21-00
Πέμπτη 12:00-14:00

Πιστοποιητικά υγείας

Τα πιστοποιητικά υγείας αποτελούν εξειδικευμένα έγγραφα που χορηγούνται για  διαδικασίες κατά τις οποίες κάποιος πρέπει να αποδείξει την καλή κατάσταση της υγείας του. Για την λήψη ενός πιστοποιητικού υγείας είναι απαραίτητη η κλινική εξέταση από τον ιατρό και όσες απεικονιστικές ή αιματολογικές εξετάσεις θεωρούνται απαραίτητες από τη νομοθεσία για τη χορήγηση του πιστοποιητικού.

Πιστοποιητικά υγειονομικού ενδιαφέροντος

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, για να εργαστεί κάποιος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος,  απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού υγείας. Για την έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού, όλοι οι υποψήφιοι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος χρειάζεται να απευθυνθούν σε ιατρό.

Για την παροχή του πιστοποιητικού υγείας  ο ενδιαφερόμενος ή η ενδιαφερόμενη υποβάλλεται σε:

Ειδικά για όσους το αντικείμενο της εργασίας τους μέσα στην επιχείρηση προβλέπει την άμεση ή έμμεση επαφή με τα τρόφιμα απαιτείται συμπληρωματικά:

  • Καλλιέργεια κοπράνων.
  • Παρασιτολογική εξέταση κοπράνων.

Επιπλέον, το συγκεκριμένο πιστοποιητικό υγείας ενδέχεται να είναι προαπαιτούμενο και σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις επιχειρήσεων, στις οποίες  σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία προβλέπεται η ενσωμάτωση του βιβλιαρίου εργασίας και υγείας των εργαζομένων (για παράδειγμα σε ξενοδοχειακές μονάδες).

Η ισχύς του πιστοποιητικού υγείας είναι δύο χρόνια για τους εργαζόμενους σε παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθµούς και συναφείς επιχειρήσεις και πέντε  χρόνια για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Πιστοποιητικά υγείας για χρήση σε επιτροπές

Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου ασθενείς με σοβαρές παθήσεις χρειάζονται ένα πιστοποιητικό υγείας, το οποίο να αναφέρει αναλυτικά την πάθηση(χρόνια ή μη) ή την αναπηρία τους.

Τέτοια πιστοποιητικά είναι απαραίτητα όταν ο ασθενής παραπέμπεται σε υγειονομική επιτροπή του ΕΟΠΠΥ που μπορεί να έχει ως στόχο:

  • Τη δημιουργία εισηγητικού φακέλου στα αρμόδια ΚΕΠΑ για την απόφαση του ποσοστού αναπηρίας του ασθενή και την χορήγηση αναπηρικού επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ.
  • Την έγκριση χορήγησης ενός ή περισσότερων σπάνιων ή και υψηλού κόστους φαρμάκων για χρόνιο νόσημα.
  • Την έγκριση χορήγησης ορθοπεδικών ειδών, βοηθημάτων νοσηλείας για κατ’οίκον νοσηλεία και ιατρικού εξοπλισμού.
  • Τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας.

Για την χορήγηση μιας τέτοιας βεβαίωσης ο ιατρός χρειάζεται είτε να παρακολουθεί ήδη την πάθηση του ασθενή, είτε να του δοθεί το πλήρες ιατρικό ιστορικό του ασθενή ,μαζί με αρχείο αιματολογικών, απεικονιστικών ή άλλων εξετάσεων προηγούμενων ετών, εάν αυτό είναι διαθέσιμο. Ο ιατρός μπορεί να ζητήσει επαναληπτικές ή συμπληρωματικές εξετάσεις ώστε να έχει μια πλήρη και πρόσφατη εικόνα της υγείας του ασθενή.